`

martes, 25 de abril de 2017

Presentasió exposisió fotografica sobre refugiats i drets humans
Presentasió exposisió fotografica sobre refugiats i drets humans que es va muntar en Vilamarxant en el edifisi la cisterna i que estara desde ahir fins el dia 28 de este mes.